Updates van de Servicevoorwaarden van YouTube

Op 5 januari 2022 updaten we onze Servicevoorwaarden (Voorwaarden), zodat je beter begrijpt wat je van YouTube kunt verwachten als je de service gebruikt. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de manier waarop je YouTube gebruikt. Je kunt hier <notifications.google.com/g/p/AD-FnEz0u_Awx4jQga5hmac0Hpf0H6XJJUa82AQ5frQzdUhqfkT1iQl12GPZCm9_soWH3HJ5kLVZaHMnBBnhyymvUBFFb7L-dwDqPq8cD_LYr81zPTpf41O-z9v7XMYaleJOSxY> een overzicht van de wijzigingen en de geüpdatete Voorwaarden bekijken. De update in het kort: * Het wordt duidelijker wat je kunt verwachten: We bieden meer transparantie over hoe we onze service ontwikkelen, verbeteren en updaten. Zo geven we meer informatie over de redenen waarom we wijzigingen aanbrengen en updates doorvoeren, en de kennisgeving die we je vooraf sturen. * Algemene update voor betere leesbaarheid: Hoewel onze Voorwaarden een juridisch document blijven, hebben we ons best gedaan om ze zo te formuleren dat ze makkelijker te begrijpen zijn. Zo hebben we sommige onderwerpen opnieuw geordend (zoals Opschorten van accounts en Beëindiging van account) en hebben we andere gedeelten herschreven (zoals Wijzigingen in deze Overeenkomst). * Informatie over het proces bij waarschuwingen vanwege schending van de Communityrichtlijnen toegevoegd: Je gebruik van YouTube valt altijd onder de Communityrichtlijnen en het bijbehorende waarschuwingsproces, maar we nemen de informatie over waarschuwingen vanwege schending van de Communityrichtlijnen <notifications.google.com/g/p/AD-FnEz9PKavHbUnQQGt6skmcrUTrvNKt1H5dXPUCAqLjbSyFSLUAtAbV-0GKROjFyR3XvAmLhFA0O7PoXn0Oo76vwbPhFmvTDG7nVyvDk1yJp-xvPkjZaCju8XNcuzazerJo5s> nu expliciet op in de Voorwaarden om meer transparantie te bieden. Er verandert niets aan hoe waarschuwingen vanwege schending van de Communityrichtlijnen werken en wanneer een kanaal of content een waarschuwing kan krijgen. * Wettelijke garantie in de Europese Economische Ruimte (EER): We vatten de wettelijke garanties samen waarop je recht hebt op grond van de EER-consumentenwetgeving als je YouTube gebruikt. * Herroepingsrechten in de Europese Economische Ruimte (EER): We geven informatie over je wettelijke recht om binnen 14 dagen nadat je hebt ingestemd met de voorwaarden er alsnog van af te zien als je een consument bent die in de Europese Economische Ruimte (EER) woont. We voegen ook een kopie bij van de modelinstructies voor herroeping van de EU als je van dat recht gebruik wilt maken. Lees de updates van de Voorwaarden <notifications.google.com/g/p/AD-FnExecY0ixeHqKabQIsSj0dwnmn_w3BAmPxJC3gqz_CJft8uule-PWd8uz0M0Ugpk8luaujuwsJmpTabtlemShQy2H8SUFyZSZ-LjR9w4Mr81Cec8yQHyx1tH22afpUtWX3k> door. Door na deze datum YouTube te blijven gebruiken, ga je akkoord met de nieuwe Voorwaarden. Let op: als je je kind toestaat om YouTube Kids te gebruiken of via Family Link <notifications.google.com/g/p/AD-FnEzLkH_bnEEYAI0IosJxwwEfVte_mx6KuDBLyLJzWuzlFp39LExJgkuMHPAi1GK9w1xbySxjL3kZwqIeguvCGFko2xwUoxtFoMoBBelsQaKuCLzykdXo-XWwqnczOg> beheert hoe je kind YouTube gebruikt, is het een goed idee om je kind over de wijzigingen te vertellen. Bedankt dat je lid bent van onze wereldwijde community.
Helpcentrum <notifications.google.com/g/p/AD-FnEyNZ_fvdbdfmRwsk66GzoZXzxJIib_KtY99HBKf17XT7y57gOsncoUL-Srlr0ioL67kUKpvL5fuW-Z_e2Oxd7EEtSGdthzxE_5lF4m-hgP1FX48tFj2M1Vo>
E-mailopties <notifications.google.com/g/p/AD-FnEz7o-kFqUDes0aFW2mRqmlrL9-ISTTSB8_xp25Tx16g_aJTiRI2w1xKqS7ACSr2L8wa4QeCjr62BY493t7Ih21_dxugwEFH2j2ERLL-hLj86s25x2YKvMUU1LaUE699QCVAJQPpfztgCS6SqXLiV3LZUa_o90fg-l6t…>
We sturen je deze e-mail om je te informeren over belangrijke wijzigingen in de Servicevoorwaarden van YouTube.
(c) 2021 Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Meer informatie over onze geüpdatete Servicevoorwaarden

GNjcMvu5@gmail.com
Op 5 januari 2022 voeren we een paar wijzigingen door in onze Servicevoorwaarden. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de manier waarop u Google-services gebruikt, maar ze maken het makkelijker om te begrijpen wat u van Google kunt verwachten (en wat wij van u verwachten) als u onze services gebruikt.
U kunt de nieuwe voorwaarden hier <accounts.google.com/AccountChooser?Email=GNjcMvu5@gmail.com&amp;continue=https://policies.google.com/terms/update%3Futm_source%3Dtos2022-email%26utm_medium%3Demail> bekijken. We hebben ook een overzicht van de belangrijkste wijzigingen <accounts.google.com/AccountChooser?Email=GNjcMvu5@gmail.com&amp;continue=https://policies.google.com/terms/changes%3Futm_source%3Dtos2022-email%26utm_medium%3Demail> gemaakt. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
– *Meer duidelijkheid over wat u van Google kunt verwachten en wat wij van u verwachten:* We geven meer voorbeelden om het wederzijds respectvolle gedrag te omschrijven dat wij van al onze gebruikers verwachten. We bieden ook meer transparantie over hoe we onze digitale content, services en goederen ontwikkelen, verbeteren en updaten, waaronder meer informatie over de redenen waarom we wijzigingen aanbrengen en wettelijk vereiste updates doorvoeren, de kennisgeving die we u vooraf sturen en uw recht om uw overeenkomst met ons te herroepen. – *Wettelijke garantie:* We vatten de wettelijke garanties samen waarop u recht heeft op grond van de consumentenwetgeving in de EER als u onze digitale content, services en goederen gebruikt. – *Herroepingsrecht:* We geven informatie over uw wettelijke recht om binnen 14 dagen nadat u heeft ingestemd met de voorwaarden er alsnog van af te zien als u een consument bent die in de Europese Economische Ruimte (EER) woont. We voegen ook een kopie bij van de modelinstructies voor herroeping van de EU als u van dat recht gebruik wilt maken. – *Aanvullende definities:* We geven meer toelichting zodat u wettelijke concepten die we gebruiken in onze voorwaarden beter kunt begrijpen, waaronder ‘commerciële garantie’, ‘wettelijke garantie’ en ‘conformiteitsgebrek’. – *Betere leesbaarheid:* Hoewel onze voorwaarden een juridisch document blijven, hebben we ons best gedaan ze zo te formuleren dat ze makkelijker te begrijpen zijn, onder meer door sommige onderwerpen opnieuw te ordenen zodat ze makkelijker te vinden zijn.
Als u gebruikmaakt van Family Link om een Google-account te beheren voor iemand anders, vragen we u even de tijd te nemen om diegene te informeren over deze wijzigingen.
Bedankt dat je Google gebruikt.
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
We sturen u deze e-mail om u te informeren over belangrijke wijzigingen in de Servicevoorwaarden van Google.

Kritieke beveiligingsmelding

[image: Google] Inlogpoging is geblokkeerd
gnjcmvu5@gmail.com Iemand heeft zojuist je wachtwoord gebruikt om te proberen in te loggen op je account. Google heeft deze persoon geblokkeerd, maar je moet wel controleren wat er is gebeurd. Activiteit controleren <accounts.google.com/AccountChooser?Email=gnjcmvu5@gmail.com&amp;continue=https://myaccount.google.com/alert/nt/1636706063000?rfn%3D6%26rfnc%3D1%26eid%3D1142731018301590297%26et%3D2%26anexp%3Dnret-fa> Je kunt ook beveiligingsactiviteit bekijken op myaccount.google.com/notifications Je ontvangt deze e-mail om je te informeren over belangrijke wijzigingen in je Google-account en -services. © 2021 Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Kritieke beveiligingsmelding

[image: Google] Inlogpoging is geblokkeerd
gnjcmvu5@gmail.com Iemand heeft zojuist je wachtwoord gebruikt om te proberen in te loggen op je account. Google heeft deze persoon geblokkeerd, maar je moet wel controleren wat er is gebeurd. Activiteit controleren <accounts.google.com/AccountChooser?Email=gnjcmvu5@gmail.com&amp;continue=https://myaccount.google.com/alert/nt/1636706063000?rfn%3D6%26rfnc%3D1%26eid%3D1142731018301590297%26et%3D0%26anexp%3Dnret-fa> Je kunt ook beveiligingsactiviteit bekijken op myaccount.google.com/notifications Je ontvangt deze e-mail om je te informeren over belangrijke wijzigingen in je Google-account en -services. © 2021 Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Google heeft sommige van je instellingen gewijzigd

[image: Google] We hebben je instellingen gewijzigd
gnjcmvu5@gmail.com Om functies geschikter te maken voor je leeftijd heeft Google sommige van je instellingen gewijzigd, omdat je niet hebt bevestigd dat je 18 jaar of ouder bent.
Als je 18 jaar of ouder bent, kun je je leeftijd bevestigen als je je instellingen checkt. Instellingen checken <accounts.google.com/AccountChooser?Email=gnjcmvu5@gmail.com&amp;continue=https://myaccount.google.com/check-settings?cfc%3D1%26rfn%3D1631842986592%26anexp%3Dnret-fa> Je ontvangt deze e-mail om je te informeren over belangrijke wijzigingen in je Google-account en -services. © 2021 Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

>Upgrade your existing Website & Mobile App Services?<

Hello there,

We can make your website rich with designs and also provide it with a perfect search engine ranking.

We are a leading software company with a focus on Website Design & Development, Mobile Apps Development & Digital Marketing Services.
Let me know what you have in mind, and we can help bring the idea to reality. We’ll also send you some of our previous work and company profile.

Waiting for your response.
Regards,
Ella

De Servicevoorwaarden van YouTube worden aangepast

Met deze e-mail willen we je laten weten dat we de Servicevoorwaarden <notifications.google.com/g/p/AD-FnExTl4QjnWAL-_yjXuoOsVue__cH7cgFmxNua9EKDWuZ6A8_ApxLe-IYaWt6EDVVIfq42XqfUtOPthhKhntJmxM3YShRNUCOOoqdNk4> (‘Voorwaarden’) van YouTube gaan updaten, zodat deze duidelijker en transparanter zijn voor onze gebruikers. De Voorwaarden zijn in november 2020 al geüpdatet voor de Verenigde Staten. Deze wijzigingen zouden geen grote gevolgen moeten hebben voor je toegang tot of gebruik van de YouTube-service.
Een samenvatting van de wijzigingen:
* Beperkingen op gezichtsherkenning: In de Servicevoorwaarden staat al dat je geen informatie mag verzamelen waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd zonder hun toestemming. Gezichtsherkenningsinformatie viel daar altijd al onder, maar in de nieuwe Voorwaarden wordt dit expliciet benoemd.
* Het recht van YouTube om inkomsten te genereren: YouTube heeft het recht om met alle content op het platform inkomsten te genereren. Het kan dus zijn dat er advertenties worden getoond bij video’s van kanalen die niet in het YouTube-partnerprogramma zitten.
* Royaltybetalingen en belastinginhouding: Opbrengsten die aan creators worden uitbetaald, worden in het Amerikaanse belastingstelsel beschouwd als royalty’s. Google houdt belasting op deze betalingen in als de wet dat voorschrijft.
Lees de updates van de Voorwaarden zorgvuldig door. De nieuwe Voorwaarden <notifications.google.com/g/p/AD-FnEwJdJMzbx1DxOW9-UPH_ouTUtBvvgNzpXXoqXl7ufDCmJxik1po1Mc2s8QVLak1DK7L7SFNDD7tYJpnF7AxzP1mHfxaOgDpSc5b4Fgqzg> gelden vanaf 1 juni 2021 voor gebruikers buiten de VS. Door na deze datum YouTube te blijven gebruiken, ga je akkoord met de nieuwe Voorwaarden. Let op: als je toestaat dat je kind YouTube Kids gebruikt, ga je ook namens je kind akkoord met de nieuwe Voorwaarden.
Ga naar ons Helpcentrum <notifications.google.com/g/p/AD-FnEyD0W5-6m5k3W1SwtfXuq2ml1IyNbrAq9iAf-n2_TjYJ-RCbd0DbdRRvqx0UTIV7aQaSbdTl4KWDIDglhEtqV1cBdANZWDoPBOH6JgF60xOP_4l07XZdWwQj8GKFgcfjjW53arvHi4> voor meer informatie.
We sturen je deze e-mail om je te informeren over belangrijke wijzigingen in de Voorwaarden van YouTube.
(c) 2021 Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Je Google-account beter beveiligen

[image: Google]

Minder veilige toegang uitschakelen
gnjcmvu5@gmail.com

Je persoonlijke informatie zijn kwetsbaar omdat je je apps en apparaten toegang verleent tot je account op een minder veilige manier. Schakel dit type toegang uit en bekijk andere gepersonaliseerde beveiligingsaanbevelingen in de Beveiligingscheck <//accounts.google.com/AccountChooser?Email=gnjcmvu5@gmail.com&continue=https://myaccount.google.com/security-checkup?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dsap%26aneid%3D-181979829492506187%26sea%3D10%26rfn%3D1614735792093%26anexp%3Dnret-fa–sapef-a2–saphpraf-f1–saprfsm-const”>accounts.google.com/AccountChooser?Email=gnjcmvu5@gmail.com&amp;continue=https://myaccount.google.com/security-checkup?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dsap%26aneid%3D-181979829…> . Actie ondernemen <//accounts.google.com/AccountChooser?Email=gnjcmvu5@gmail.com&continue=https://myaccount.google.com/security-checkup?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dsap%26aneid%3D-181979829492506187%26sea%3D10%26rfn%3D1614735792093%26anexp%3Dnret-fa–sapef-a2–saphpraf-f1–saprfsm-const”>accounts.google.com/AccountChooser?Email=gnjcmvu5@gmail.com&amp;continue=https://myaccount.google.com/security-checkup?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dsap%26aneid%3D-181979829…> Of ga rechtstreeks naar: myaccount.google.com/security-checkup Je ontvangt deze e-mail om je te informeren over belangrijke wijzigingen in je Google-account en -services. © 2021 Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland