Informatie corona maatregelen jeugdtraining

Op deze pagina vind je alle informatie omtrent de corona maatregelen bij de jeugdtrainingen. Wil je informatie over onze andere diensten klik hier.

Versie maandag 11 mei 2020

Je mag ons ook altijd een bericht sturen naar info@smashing.nl of bellen naar 050 – 750 15 40.


Protocollen

Het NOC*NSF het protocol verantwoord sporten voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar gepresenteerd. Met dit protocol geeft het NOC*NSF de gemeenten en uitvoerende partijen richting hoe te handelen en geeft aandachtspunten voor nadere uitwerking. Dit zijn algemene richtlijnen, niet specifiek gericht op tennis. Het protocol is te downloaden via deze link.

De KNLTB heeft in samenspraak met het RIVM en het NOC*NSF, aanvullende richtlijnen voor verantwoord tennissen ontwikkeld. Dit protocol is te downloaden via deze link. Aansluitend op het protocol komen er bij de verenigen posters met de richtlijnen te hangen, zoals hiernaast weergegeven.

Voor de verenigingen en de tennisscholen heeft de KNLTB een stappenplan ontwikkeld om om verantwoord te kunnen tennissen. Smashing en de verenigingen houden zich natuurlijk aan deze stappen.


Maatregelen omtrent coronavirus

We hebben de afgelopen dagen intensief contact gehad met de vereniging. De vereniging neemt haar verantwoordelijkheid en zorgt dat alles voor de start van de trainingen voldoet aan de gestelde eisen. Smashing zorgt er natuurlijk voor dat alles goed geregeld is omtrent de trainingen. Al onze maatregelen staan onderaan deze e-mail.

Onderstaand hebben we alle maatregelen in 3 blokken verdeeld om het zo overzichtlijk mogelijk te presenteren. Het is belangrijk dat alle ouder(s), verzorger(s) en kinderen hiervan op de hoogte zijn en zich aan deze maatregelen houden. Dit is noodzakelijk om verantwoord te kunnen sporten!


1) Maatregelen vereniging en Smashing

Er is intensief contact tussen de vereniging en Smashing om te zorgen dat er verantwoord, volgens de protocollen en richtlijnen, training gegeven kan worden.

 • Tijdens de jeugdtrainingen is er een corona verantwoordelijke van de vereniging en/of Smashing aanwezig. Deze persoon is te herkennen aan zijn/haar hesje. De corona verantwoordelijke zorgt dat de maatregelen nageleefd worden en kan eventuele vragen beantwoorden.
 • Op het park worden alle regels herhaald d.m.v. posters.
 • Op het park worden waar nodig aanpassingen gedaan om aan alle maatregelen en richtlijnen te voldoen. Als dit effect heeft op het brengen of halen van de kinderen communiceren wij dit.
 • De horeca, terras en kleedkamers zijn gesloten! Toiletten zijn alleen in nood geopend.

2) Maatregelen voorafgaand aan de jeugdtrainingen

Om verantwoord te tennissen dient iedereen zich aan onderstaande maatregelen te houden.

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Zorg dat je kind(eren) op tijd aanwezig is/zijn, maar niet meer dan 10 minuten voor aanvang van de training.
 • Informeer je kind(eren) over de regels en geef/hem haar een briefje met je naam en telefoonnummer mee.
 • Ga omgekleed naar de training en neem een eigen bidon mee, de kleedkamers zijn gesloten.
 • Ga thuis, vlak voor vertrek, naar het toilet.
 • Laat kinderen zoveel mogelijk, mits verantwoord, zelfstandig naar de trainingen gaan.

3) Tijdens en na de trainingen

Tijdens de trainingen is er een corona verantwoordelijke van de vereniging en/of Smashing aanwezig. Deze persoon is te herkennen aan zijn/haar hesje. Instructies van de corona verantwoordelijke of de trainer dienen opgevolgd te worden.

Maatregelen trainers & training

 • De trainer en/of corona verantwoordelijke brengt de kinderen naar de trainingsbanen en terug naar het afhaalpunt voor ouder(s) en/of verzorgers.
 • De oefeningen worden aangepast op alle maatregelen.
 • Alle trainingen stoppen 5 minuten eerder. Dit om te zorgen dat de groepen niet overlappen en de groepen niet in contact komen met elkaar.
 • De trainer houdt 1,5 meter afstand. Kinderen t/m 12 jaar mogen dichterbij komen maar we houden 1,5 meter afstand zoveel mogelijk aan.
 • Groepen bestaan uit kinderen tot en met 12 jaar of jeugd 13 tot en met 18 jaar, deze mogen niet gemengd worden. De huidige indeling kan hierdoor afwijken van eventueel opgegeven voorkeuren.
 • Bij kinderen tot en met 12 jaar mogen er maximaal 6 kinderen per baan zijn. Bij jeugd 13 tot en met 18 jaar mogen er maximaal 4 kinderen per baan zijn.
 • De trainer desinfecteert leenrackets direct na de training.

Maatregelen ouder(s), verzorger(s) en kinderen

 • Ouder(s) en/of verzorger(s) zijn niet welkom op het park.
 • Houd 1,5 meter afstand! Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dit niet maar proberen wij dit wel zoveel mogelijk te hanteren.
 • Voor de training dient iedereen zijn/haar handen te wassen op de vereniging. Hier wordt een speciale plek voor ingericht.
 • Ga direct na de training naar huis!